Asiakkaat

Vakuutusmeklarin rooli

Vakuutusmeklarin palvelujen käytön pääperiaate on hyötyä meklarin vakuutuksia ja riskejä koskevista asiantuntijaneuvoista ja vakuutusmarkkinoiden syvällisestä tuntemuksesta. Vakuutusmeklari tekee tätä työtä joka päivä asiakkaiden hyväksi. Siksi hän on hyvin perillä vakuutusalasta ja sen käytännöistä. Vakuutusmeklari tekee työtä vain asiakkaalleen ja hän on vakuutusyhtiöistä riippumaton toimija.

Vakuutusmeklarin tehtävänä on:

  • tuntea asiakkaansa ja ymmärtää täysin hänen (liike)toimintansa ja sen riskit
  • neuvoa asiakasta hänen riskiensä vakuuttamisessa
  • hankkia vakuutukset ja neuvotella vakuutussuojista valittujen vakuuttajien kanssa
  • hallinnoida asiakkaan vakuutussopimuksia
  • seurata vakuutusmarkkinoita ja kehittää asiakkaansa vakuutusturvaa muutosten mukaisesti
  • avustaa asiakasta vahinkotilanteissa
  • avustaa asiakasta riskienhallinnassa

 
Asiakkaan ja hänen (liike)toimintansa tuntemus

Vakuutusmeklarin pitää tuntea asiakkaansa ja ymmärtää hänen (liike)toimintaympäristönsä riskeineen. Hyvällä vakuutusmeklariyhtiöllä on palveluksessaan meklareita, joilla on kokemusta useista erilaisista liiketoiminta-alueista ja yhtiöistä. Monilla vakuutusmeklareilla on myös hyvä ammatillinen työkokemus muistakin kuin vain vakuutusalasta.

 

Asiakkaan riskit ja niiden vakuutustarve

Syvällinen asiakkaan (liike)toiminnan tuntemus johtaa luonnollisesti hyvään asiakkaan riskien tuntemukseen ja näiden vakuuttamismahdollisuuksiin. Meklarin tulee antaa asiantuntijan neuvot tarvittavista tehokkaista ja kattavista vakuutusratkaisuista kuhunkin riskiiin. Ammattitaitoinen meklari osaa myös neuvoa asiakasta muistakin kuin vakuutusratkaisuista riskien käsittelyssä.

 

Vakuutusten hankinta

Vakuutusten hankinta tapahtuu normaalisti kilpailuttamalla asiakkaan riskeihin liittyvät vakuutustarjouspyynnöt vakuutusmarkkinoilla. Tähän prosessiin kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • vakuutusten tarjouspyynnön valmistus ja lähetys vakuutusmarkkinoille
  • neuvottelut vakuutusmarkkinoiden edustajien kanssa tarjouspyynnön yksityiskohdista
  • tarjousten analysointi ja valintaehdotuksen teko asiakkaalle

Monesti meklarin tehtävänä on laatia asiakkaalle räätälöity vakuutustuote ja kilpailuttaa se vakuutusmarkkinoilla.

 

Vakuutussopimusten hallinnointi

Tämä tehtävä sisältää vakuutussopimusten jatkuvan ylläpidon ja hallinnoinnin. Vakuutusmeklarin tehtäviin kuuluu esimerkiksi tarkistaa vakuutusdokumenttien sisältö mukaan lukien vakuutusmaksut, seurata vahinkokehitystä, vahingonkorvauksia, vakuutusmarkkinoiden muutoksia ja raportoida näistä asioista säännöllisesti asiakkaalle sekä kehittää vakuutussuojien kattavuus asiakkaan riskien ja vakuutusmarkkinamuutosten mukaisesti.

 

Avustus vahinkotilanteissa

Asiakkaan ja vakuutusmeklarin toimeksiantosopimuksesta riippuen vakuutusmeklari voi toimia asiakkaan puolesta myös vahinkotilanteissa valvomalla vakuutusehtojen noudattamista vahingonkorvausta määritettäessä, osallistumalla vahinkoneuvotteluihin vakuutusyhtiön kanssa, seuraamalla vahingon käsittelyn kulkua ja vahingonkorvauksen maksun suoritusta.

 

Riskienhallinta

Riskienhallinta kuuluu asiakkaalle itselleen. Vakuutusmeklarin tehtävänä on kuitenkin myös neuvonantajan rooli asiakkaan riskejä käsiteltäessä. Toimeksiantosopimuksessa voi olla myös erityisesti määritelty meklarin tehtävät, jotka liittyvät asiakkaan riskienhallintaan.