Miksi käyttää vakuutusmeklaria

Suomessa voi hankkia vakuutuksia mm. seuraavasti:

  • suoraan vakuutusyhtiöltä
  • vakuutusyhtiön asiamieheltä, joka edustaa yhtä tai useampaa vakuutusyhtiötä ja joka myy vain näiden yhtiöiden tuotteita näiden yhtiöiden lukuun
  • vakuutusmeklarilta, joka toimii vain asiakkaansa lukuun ja puolesta ja joka hankkii asiakkalleen vakuutuksen tai vakuutukset vakuutusmarkkinoilta Suomesta, Euroopasta tai muualta asiakkaan haluamalta alueelta

 
Vakuutusmeklari työskentelee vain asiakkaalleen ei vakuutusyhtiölle

Asiakkaan intressissä on löytää kyvykäs vakuutusmeklari, joka tuntee vakuutusmarkkinat ja ymmärtää asiakkaan tarpeet. Asiakkaan velvollisuus on antaa meklarilleen riittävät ja oikeat tiedot vakuutusten hankkimista varten.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat omia vakuutusratkaisujaan kuluttajille ja yrityksille. Vakuutusmeklarin tehtävä on etsiä markkinoilla olevista tuotteista asiakkaalle sopivin ratkaisu tai kehittää räätälöity tuote, jos markkinoilla ei ole sopivaa vakuutusta. Tämä on usein aikaa vaativa tehtävä.

Vakuutusmeklarin toimia valvoo Finanssivalvonta. Kullakin rekisteröidyllä vakuutusmeklariyhtiöllä ja vakuutusmeklarilla on viranomaisen (Finanssivalvonnan) myöntämä toimilupa. Vakuutusmeklarilla on myös lain vaatima vastuuvakuutus.

Vakuutusmeklari pitää asiakkaansa tietoisena vakuutusmarkkinoiden muutoksista ovatpa ne lainsäädäntöön, vakuutusehtoihin tai muihin vastaaviin asioihin liittyviä.