Eettiset ohjeet

 1. Vakuutusmeklari on aina asiakkaansa / toimeksiantajansa edun ajaja.
 2. Vakuutusmeklari on aina vakuutusyhtiöistä riippumaton toimija.
 3. Vakuutusmeklari toimii aina luotettavana ja arvostettuna yhteistyökumppanina.
 4. Vakuutusmeklarin toiminta täyttää aina liike-elämässä vaadittavat
  läpinäkyvyysvaatimukset unohtamatta saamiensa tietojen luottamuksellisuusvelvoitetta.
 5. Vakuutusmeklarilla on toimeksiantojensa vaatima ammattitaito ja pätevyys.
 6. Vakuutusmeklari ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammattiosaamistaan.
 7. Vakuutusmeklari suorittaa tehtävänsä huolellisesti hyvää vakuutusmeklaritapaa noudattaen.
 8. Vakuutusmeklarin toiminta ylläpitää ja kasvattaa koko ammattikunnan hyvää mainetta markkinoilla.
 9. Vakuutusmeklari kohtelee kilpailijoitaan rehdisti ja moitteettomasti.
 10. Vakuutusmeklarilla on aina kirjallinen sopimus toimeksiantajansa kanssa sovituista tehtävistä.
 11. Vakuutusmeklarilla on aina kirjallinen valtakirja toimeksiantajaltaan tehtäviensä suorittamista varten.
 12. Vakuutusmeklarin palkkion maksaa aina toimeksiantaja.
 13. Vakuutusmeklari toimii vilpittömästi, moitteettomasti ja tasapuolisesti kaikkien
  vakuutusyhtiöiden kanssa ja edellyttää vastavuoroista kohtelua näiltä.
 14. Vakuutusmeklari noudattaa tinkimättömästi lakien ja asetusten mukaisia määräyksiä.