GDPR -tiedote

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018. SVAM kehottaa vakuutusmeklareita huomioimaan asetuksen mukanaan tuomat velvoitteet rekisterinpitäjille sekä tietojen käsittelijöille sen mukaisesti, kummassa roolissa vakuutusmeklari toimii. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjä on se, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. SVAM:n yleiset meklariehdot (YME, julkaistaan jäsensivuilla lähiaikoina) on laadittu siten, että vakuutusmeklari on rekisterinpitäjä.

GDPR:n mukaan henkilötietoja tulee käsitellä 5 artiklassa määriteltyjä periaatteita noudattaen. Näitä periaatteita ovat mm. käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi. Sen mukaisesti vakuutusmeklareiden tulee toimittaa asiakkaidensa vahinkohistoriatiedot tarjouspyyntöjen yhteydessä vakuutusyhtiöille ilman vahinkojen yhteydessä näkyviä henkilötietoja. Muussakin viestinnässä vakuutusyhtiöiden kanssa tulee välttää tarpeettomien henkilötietojen luovuttamista.

Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidylle 13 ja 14 artikloissa säädetyt tiedot kun henkilötietoja kerätään. Tiedot tulee ilmoittaa rekisteröidylle heti, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä. Kun henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, tulee tiedot ilmoittaa kohtuullisessa ajassa mutta viimeistään kuukauden kuluessa. Tiedot pitää kuitenkin ilmoittaa viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran tai henkilötietoja luovutetaan toiselle vastaanottajalle (kuten vakuutusyhtiölle).

Terveyttä koskevat tiedot ovat 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä. Niiden käsittely on kiellettyä ilman rekisteröidyn antamaa nimenomaista suostumusta kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. Näin ollen rekisteröidyn suostumus tulee jatkossa olla, kun terveystietoja kerätään tai muuten käsitellään.

Rekisterinpitäjän on tehtävä henkilötietojen käsittelijän (alihankkijat, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun) kanssa 28 artiklan mukainen henkilötietojen käsittelysopimus.

Edellinen artikkeli
Vuoden vahinkovakuutusyhtiö 2017 on IF
Seuraava artikkeli
Vakuutusmeklaritutkinnon tenttipäivät