IDD2 astui voimaan 1. lokakuuta

Tiiviinä yhteenvetona on alla luetteloitu keskeisimmät muutokset IDD:stä / vakuutusten tarjoamisesta annetusta laista. Laajempi yhteenveto uuden lain tuomista muutoksista tullaan julkaisemaan syksyn aikana.

 • Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) tuli voimaan 1.10.2018 ja samalla kumottiin laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lailla pantiin täytäntöön IDD-direktiivi ((EU)2016/97).
 • Laki koskee vakuutuksentarjoajia eli vakuutuksenantajia, vakuutusedustajia (vakuutusmeklarit ja asiamiehet) sekä sivutoimisia vakuutusedustajia.
 • Vakuutusedustajat on nykyiseen tapaan rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksiä tarkennetaan.
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä vähintään 30 prosenttia tulee olla rekisteröityjä vakuutusmeklareita (aiemmin 50 %).
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilön ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavan henkilön on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä ammattipätevyyttään. Riittävänä pidetään vähintään 15 tunnin ammatillista koulutusta ja kehittämistä vuosittain.
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden on oltava hyvämaineisia.
 • Vakuutusmeklari tai sivutoiminen vakuutusmeklari saa edelleen ottaa vastaan palkkion vain toimeksiantajaltaan.
 • Vastaavan hoitajan vaatimus poistui laista.
 • Erityisesti sijoitusvakuutuksia koskevat selonottoa, tiedonantoa ja eturistiriitojen hallintaa koskevat vaatimukset tarkentuivat olennaisesti.
 • Vakuutuksenantajan laadittava vahinkovakuutuksia koskeva vakiomuotoinen asiakirja (IPID).
 • Tuotehallintavaatimukset (POG) vakuutuksenantajalle. Vakuutusmeklarilla oltava järjestelyt, joilla se saa tietoonsa vakuutusta koskevat tiedot, ominaispiirteet ja oppii tuntemaan yksilöidyt kohdemarkkinat.
Edellinen artikkeli
SVAM:n meklariseminaari ma 19.11
Seuraava artikkeli
Yleiset meklariehdot