Sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 18.4.2018

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 

AIKA:          Keskiviikkona  18.04.2018  klo 15

PAIKKA:      Etera, Palkkatilanportti 1, Helsinki

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan läsnäolevat
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitellään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 9. Päätetään tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion käytöstä
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 12. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta ja laskentaperusteista
 13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
 14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 15. Valitaan hallituksen jäsenet
 16. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 17. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
 18. Sääntöjen muuttaminen
 19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 20. Informaatioasiat
 21. Kokouksen päättäminen

 

SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITON HALLITUS

Edellinen artikkeli
Kutsu Koulutuspäivään
Seuraava artikkeli
Ajankohtaisseminaari keskiviikkona 18.4 klo 14