Suomen Vakuutusmeklariliiton seminaari ja vuosikokous keskiviikkona 14.4

Suomen Vakuutusmeklariliiton miniseminaari ja vuosikokous järjestetään keskiviikkona 14.4 klo 12 alkaen. Tilaisuus on suunnattu liiton jäsenyritysten edustajille.

Seminaarin ja vuosikokouksen paikka on Suomen Yrittäjien toimistolla, osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki. Vallitsevien koronarajoitusten takia toivomme osallistumista etäyhteydellä Teamsin kautta. Helsingissä välttämättömät kokoukset sallitaan korkeintaan 6 henkilölle, kun turvallisuus varmistetaan THL:n antamien ohjeiden mukaisesti (rajoitustilanne 29.3). Voimme järjestää seminaarin ja vuosikokouksen vain, mikäli paikalla on fyysisesti enintään kuusi osallistujaa.

Seminaari alkaa klo 12 ja päättyy noin klo 14.45. Vuosikokous alkaa klo 15.

Ohessa alla on tilaisuuden ohjelma:

12.00 Seminaarin avaussanat, puheenjohtaja Markku Rantanen
12.15 Vakuutusmeklaritoiminnan arvonlisäverotus, Merja Barck / Deloitte
13.00 AML ja KYC, rahanpesulain velvoite asiakkaan tunnistamiseen, Sami Toivoniemi, Anneka Karpov ja Laura Valo / Deloitte
14.30 Liiton valtakirjapohjan esittely
14.45 Seminaarin päätös
15.00 Vuosikokous

Toivomme ilmoittautumisia seminaariin ja/tai vuosikokoukseen maanantaihin 12.4 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jonka
kautta osallistuminen tapahtuu seminaariin ja vuosikokoukseen. Ilmoittautumaan pääsee täältä:
https://link.webropolsurveys.com/S/C61AC52F8129CF58

 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

AIKA:          Keskiviikkona 14.04.2021 klo 15.00

PAIKKA:     Suomen Yrittäjien toimisto, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. Kokoukseen toivotaan osallistuvan Teams-yhteydellä, joka lähetetään ilmoittautuneille.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan läsnäolevat
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitellään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 9. Päätetään tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion käytöstä
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 12. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta ja laskentaperusteista
 13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
 14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 15. Valitaan hallituksen jäsenet
 16. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 17. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
 18. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kyösti Kauton / RH Optimointi Oy, esitys käsiteltävästä asiasta:

Miten käytännössä täytetään Työtapaturma- ja ammattitautilain 170 §:n vaade erityisesti osasta ”Erikoismaksuperusteisen vakuutuksenottajan on saatava riittävä tieto myös vakuutusmaksun pidemmän aikavälin kehityksestä.”

 1. Kokouksen päättäminen

SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITON HALLITUS

Edellinen artikkeli
Vuoden Vakuutusyhtiö-kyselyn paras on IF
Seuraava artikkeli
30-vuotishistoriikki ”Aina asiakkaan puolella” julkaistu