Vakuutusmeklari

Vakuutusmeklarit välittävät ammattimaisesti vakuutuksenottajille useiden toisistaan riippumattomien vakuutusyhtiöiden vakuutuksia. Vakuutusmeklarit ovat riippumattomia vakuutuksenantajista ja toimivat asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun, toisin kuin vakuutusyhtiöiden oma myyntihenkilökunta ja asiamiehet, jotka toimivat vakuutusyhtiön toimeksiannosta ja sen lukuun.

EU:n vakuutusedustusta koskevaan direktiiviin perustuva laki vakuutusedustuksesta säätelee vakuutusmeklareiden toimintaa ja Suomessa valvovana viranomaisena toimii Finanssivalvonta. Vakuutusmeklarin ammatti on katsottu lainsäätäjän toimesta niin vaativaksi, että tehtävästä suoriutumiseksi tarvitaan vakuutusmeklaritutkinto. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Vain rekisteriin merkitty taho saa käyttää nimikettä vakuutusmeklari tai vakuutuksenvälittäjä.

Vakuutusmeklari on vakuutuksien kokonaisvaltaiseen hoitoon erikoistunut puolueeton asiantuntija, joka perehtyy yrityksesi riskeihin ja vakuutustarpeisiin. Vakuutusmeklari tehostaa yrityksesi riskien sekä vakuutusratkaisujen hallinnointia, avustaa vahinkojen hoidossa ja vakuutusturvan kilpailuttamisessa sekä valvoo puolestasi ehto- ja vakuutusmaksumuutoksia. Ulkoistaessasi vakuutusten hoidon vakuutusmeklarille yrityksellesi jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.