Vuoden vahinkovakuutusyhtiö 2017 on IF

Suomen Vakuutusmeklariliitto on jälleen selvittänyt jäsenyritystensä vakuutusmeklareilta parasta vahinkovakuutusyhtiötä. Meklaireiden tuli pohtia omakohtaista kokemusta vakuutusyhtiöiden palvelukyvystä ja –tasosta, esimerkiksi vakuutusdokumenteissa, yhteydenpidossa, vahinkopalvelussa ja riskienhallinnassa sekä miten vakuuttajat ovat tukeneet työtä asiakkaan etujen puolustamisessa.

Kysely järjestettiin Webropol-kyselynä, jossa vakuutusmeklareilla oli mahdollisuus äänestää parasta yhtiötä. Vastauksia saatiin 60 kappaletta, joista voittajan osuus oli puolet. Kilpailun voittajaksi selviytyi vakuutusyhtiö IF. Kyselyn perustelu-osuudessa IF sai positiivista palautetta mm. asiantuntevuudesta, nopeudesta ja sujuvuudesta.

Voittajalle luovutettiin palkinto Suomen Vakuutusmeklariliiton seminaarin ja vuosikokouksen yhteydessä. Vakuutusmeklariliiton puolesta palkinnon ojensivat puheenjohtaja Markku Rantanen (kuvassa oikeassa reunassa) ja Jorma Hakonen (kuvassa vasemmassa reunassa. IF:stä palkintoa olivat vastaanottamassa meklaripalveluiden johtaja Timo Laaksonen (kuvassa toinen oikealta) sekä kuvassa vasemmalta oikealle Niina Virtanen, Pauliina Raatikainen ja Erika Nieminen.

 

Edellinen artikkeli
Ajankohtaisseminaari keskiviikkona 18.4 klo 14
Seuraava artikkeli
GDPR -tiedote