Suomen vakuutusmeklariliitto

Edunvalvojasi vakuutusasioissa

Suomen vakuutusmeklariliitto

Liiton toiminta-ajatuksena on toimia vakuutusmeklariyritysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä edistää riippumatonta ja ammattitaitoista vakuutusmeklaritoimintaa Suomessa.

Suomen vakuutusmeklariliiton toiminta

  • Liiton hallitus seuraa aktiivisesti vakuutusmeklaritoiminnan yleistä kehitystä ja jakaa tätä tietoa jäsentensä hyödyksi.
  • Liitto hoitaa ulkoista tiedottamista välittämällä medialle ajankohtaista tietoa vakuutusmeklarin tehtävistä, palveluista sekä asiakkaille tuotettavasta lisäarvosta.
  • Liitto antaa lausuntoja viranomaisille ja tekee aloitteita meklaritoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.
  • Liitto osallistuu jäsentensä ammattitaidon kehittämiseen ylläpitämällä sisältöä ja perusteita vakuutusmeklaritutkintoon.
  • Liitto on perustajajäsenenä Suomen Vakuutustiedon kehittämissäätiössä, joka ylläpitää alan koulutustoimintaa.

Yhteistyö

Liitto pyrkii toiminta-ajatuksensa puitteissa yhteistyöhön alan muiden järjestöjen sekä viranomaisten kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Tärkeimpiä yhteistyöjärjestöjä ovat Euroopan vakuutusmeklariliittojen kattojärjestö Bipar sekä Suomen Finanssialan Keskusliitto. Tärkeimpiä viranomaistahoja ovat Finanssivalvonta sekä Kilpailuvirasto.

Hallinto

Vakuutusmeklariliiton toimintalinjoista päätetään vuosittain huhtikuussa pidettävässä sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Käytännön asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa puheenjohtajan lisäksi on seitsemän muuta jäsentä

Ajankohtaista

30-vuotishistoriikki ”Aina asiakkaan puolella” julkaistu

Suomen Vakuutusmeklariliitto julkaisi 30-vuotishistoriikin Helsingissä ravintola Sipulissa 8.12.2022. Teoksen kirjoittaja on Jukka Saastamoinen. Aina asiakkaan puolella kurkistaa suomalaisten vakuutusmeklarien maailmaan. Kirja avaa parinkymmenen asiantuntijahaastattelun pohjalta, millaiset tapaukset ovat puhuttaneet alan…
Lue lisää